:: ติดต่อสอบถาม ::

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

111 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ แขวงทุ่งสองห้อง
กรุงเทพมหานคร 10210-0299
เว็บไซต์: www.thailandpost.com

หัวข้อ:
หัวเรื่อง:
ชื่อของคุณ:
อีเมล์ของคุณ:
เบอร์โทรศัพท์:
รายละเอียด:
 
กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีสัญลักษณ์นี้


ติดต่อสอบถาม
สมาชิกแสตมป์ไทย / สั่งซื้อแสตมป์และสิ่งสะสมผ่านเว็บไซต์
Tel : : 0-2573-5480, 0-2573-5463
Fax : 0-2831-3850, 0-2573-4494
Email : cs_stamp@thailandpost.com (สมาชิกแสตมป์ไทย)
          postemart@thailandpost.com (สั่งซื้อแสตมป์และสิ่งสะสมผ่านเว็บไซต์)

ลูกค้าสัมพันธ์ (บริการอื่นๆนอกเหนือจากข้างต้น )
Tel : 1545
- ค้นหาที่ทำการไปรษณีย์
- ค้นหารหัสไปรษณีย์
- ค้นหาอัตราค่าบริการ
- ค้นหาข้อมูลอื่นๆ

 

 

 

 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด Copyright © 2008-2009 www.postemart.com All Right Reserved.