:: สมัคร/เพิ่มเงิน สมาชิกแสตมป์ไทย ::
::  สมัคร/ต่ออายสมาชิกนิตยสารแสตมป์และสิ่งสะสม  ::
แบบฟอร์มสำหรับ
1. สมัคร/เพิ่มเงิน สมาชิกแสตมป์ไทย
2. สมัคร/ต่ออายุ สมาชิกนิตยสารแสตมป์และสิ่งสะสม
โดย ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของบริการได้ ด้านล่าง
เพศ : ชาย หญิง
ชื่อ :
นามสกุล :
ที่อยู่ :
 
เขต/อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อประเทศ :
อีเมล์ :
วัน/เดือน/ ปีเกิด :
พ.ศ.
  * ปีพ.ศ. ต้องกรอกตัวเลขตั้งแต่ 2400 ขึ้นไป
เลขที่บัตรประชาชน :
ชื่อผู้ใช้ / Login Name :
  * ถ้าไม่มี ชิ่อผู้ใช้ กรุณาสมัครสมาชิกก่อน
บริการที่ต้องการทำรายการ : สมาชิกแสตมป์ไทย
สมาชิกนิตยสารแสตมป์และสิ่งสะสม
ชำระเงินสินค้าที่ตัดบัตรเครดิตไม่ผ่าน
ประเภทรายการ :

สมัครสมาชิกใหม่
เพิ่มเงิน/ต่ออายุ/หมายเลขสมาชิก 
  * หมายเหตุ กรณีที่ท่านได้สั่งซื้อสินค้า และชำระเงินค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต
     ไม่สำเร็จหากต้องการชำระเงินใบสั่งซื้อเดิมผ่านบัตรเครดิตอีกครั้ง สามารถใส่
     หมายเลขรายการสั่งซื้อเดิม (PO) แทนหมายเลขสมาชิก

ประเภทสมาชิกแสตมป์ไทย : VIP
ธรรมดา
 จำนวนเงิน :
บาท
    
แสตมป์ และสิ่งสะสม ที่ต้องการซื้อประจำ
** สมาชิกฯ VIP จะได้รับแสตมป์ "ทุกชุด" รวมทั้งชุดราชวงค์
สมาชิกธรรมดา เลือกประเภทแสตมป์   
จำนวน Set / Full Sheet หมายเลข
แสตมป์ทั่วไป/พระบรมฉายาลักษณ์(แสตมป์ใช้งาน)
แสตมป์ที่ระลึก(เช่น ชุดวันเด็ก ชุดวันเฉลิมฯ เป็นต้น)
แผ่นแสตมป์ที่ระลึก (ชีท)
ซองวันแรกจำหน่าย
บัตรแสตมป์ที่ระลึก
สมุดแสตมป์ประจำปี


1. สมาชิกแสตมป์ไทยประเภท VIP ต้องมีคำสั่งประจำแสตมป์ที่ระลึก (เต็มแผ่น) และแผ่นแสตมป์ที่ระลึกขั้นต่ำ 2 แผ่น สูงสุดไม่เกิน 10 แผ่น โดยสามารถระบุหมายเลข ระหว่าง 001 – 500 และระบุได้ไม่เกิน 5 แผ่นต่อหมายเลข
2. กรุณาระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุ หากหมายเลขที่เลือกมากกว่า 2 หมายเลข
3. โปรดทำรายการเพิ่มเงิน 1 ครั้งต่อสมาชิกฯ 1 ราย และกรอกใส่ชื่อสมาชิกฯ ให้ตรงกับหมายเลขสมาชิก
 หมายเหตุ 
วิธีชำระเงิน : บัตรเครดิต โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 
  กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีสัญลักษณ์นี้
    สมาชิกแสตมป์ไทย แบบธรรมดา สมัครสมาชิกใหม่ / เพิ่มเงินเข้าบัญชี ขั้นต่ำ  500.-   บาท
    สมาชิกแสตมป์ไทย VIP สมัครสมาชิกใหม่ / เพิ่มเงินเข้าบัญชี ขั้นต่ำ 5,000.-   บาท
        ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร
     ส่วนบริการลูกค้า : Tel 0-2573-5480 0-2573-5463
   Email Address : cs_stamp@thailandpost.com
   

 

 

 
 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด Copyright © 2008-2009 www.postemart.com All Right Reserved.