กระดานขายแสตมป์และสิ่งสะสม
     เงื่อนไขการประชาสัมพันธ์ข่าวซื้อ-ขาย
          - สมาชิกฯ สามารถลงประกาศซื้อ/ขาย พร้อมภาพแสตมป์และรายละเอียดเท่านั้น
          - ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเผยแพร่ข้อมูล เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว
          - กระดานซื้อขายนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงซื้อขายกันโดยตรง
            โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เท่านั้น
          - ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการได้ โดยมิต้องแจ้งให้สมาชิกฯ ทราบล่วงหน้า
   หัวข้อ เจ้าของ วันที่ลงข้อมูล

หน้า : [1]
        ลงประกาศ
หัวข้อ     
เพิ่มรูปภาพ   

 
 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด Copyright © 2008-2009 www.postemart.com All Right Reserved.