:: สมาชิกแสตมป์ไทย ::

สมาชิกแสตมป์ไทย

สมาชิกแสตมป์ไทย คือ การอำนวยความสะดวกให้นักสะสมสามารถรอรับแสตมป์/สิ่งสะสมชุดใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง เพียงฝากเงินจำนวนหนึ่งไว้กับไปรษณีย์ไทย เพื่อเป็นค่าแสตมป์/สิ่งสะสมตามคำสั่งที่แจ้งไว้โดยไม่คิดค่าส่ง
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ VIP ทั่วไป เยาวชน และสั่งจอง/สั่งซื้อ โดยมีเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ ดังนี้

สิทธิพิเศษ privileges

ประเภทสมาชิก Member Type

เงินเริ่มต้น (บาท) Preliminary Deposit (Baht)

ประเภทสินค้า/เงื่อนไข

เลือกเลขได้ Selectable Serial Number

ฟรีค่าส่ง Free Delivery

แค็ตตาล็อก แสตมป์ Stamp Catalogue

โปรโมชั่น Promotion

อื่น ๆ Others

ชุดราชวงศ์ Royal themed

200.-

เฉพาะชุดราชวงศ์จักรี โดยไม่จำกัดจำนวนของแต่ละประเภทสินค้า

ทั่วไป General

ครบทุกชุด Full set

500.-

ทุกชุดที่ไปรษณีย์ไทยผลิต (รวมราชวงศ์) โดยไม่จำกัดจำนวนของ แต่ละประเภทสินค้า

ทั่วไป General

วีไอพี VIP

5,000.-

ทุกชุดที่ไปรษณีย์ไทยผลิต (รวมราชวงศ์) โดยแสตมป์ที่ระลึก/พิเศษ (เต็มแผ่น) และแผ่นชีทที่ระลึกขั้นต่ำ 2 แผ่น สูงสุดไม่เกิน 10 แผ่น โดยสามารถระบุหมายเลขระหว่าง 001 – 500 และระบุได้ไม่เกิน 5 แผ่นต่อหมายเลข

เฉพาะ Specific

หมายเหตุ Remarks

1. จำนวนเงินในการเปิดบัญชีต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเริ่มต้นของแต่ละประเภทสมาชิก

2. ในการสมัครสมาชิกประเภท วีไอพี หมายเลขแสตมป์ที่ระลึก/แผ่นชีทระลึกที่ท่านระบุในการสมัครสมาชิก ไปรษณีย์ไทยขอสงวนสิทธิ์ในพิจารณา เนื่องจากต้องมี การจัดเตรียมล่วงหน้า หากไม่สามารถดำเนินการตามที่ผู้สมัครระบุ จะแจ้งให้ทราบ

3. สมาชิกประเภท วีไอพี ควรเพิ่มบัญชีขั้นต่ำทุกครั้ง บาท (ยกเว้น ไปรษณีย์ไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย) สำหรับสมาชิกประเภทอื่นต้องไม่ต่ำกว่า 200.- บาท

4. สมาชิกประเภท วีไอพี ไปรษณีย์ไทยขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งแสตมป์/แผ่นชีทที่ขาดการจัดส่ง เนื่องจากเงินในบัญชีมีไม่เพียงพอในขณะที่มีการตัดจ่ายบัญชี โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า ยกเว้น กรณีสินค้าไม่มีให้บริการ

5.ไปรษณีย์ไทยจะตัดจ่ายบัญชีล่วงหน้าก่อนวันแรกจำหน่ายทุกชุดประมาณ 30 วัน

6. คำสั่งประจำ จะสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุก 3 เดือน ทั้งนี้ คำสั่งประจำสมาชิก วีไอพี ต้องไม่เกินสิทธิ์ที่กำหนดข้างต้น

 

 

 
 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด Copyright © 2008-2009 www.postemart.com All Right Reserved.