:: ตราไปรษณียากร ปี 2553 ::

    สถานะเมื่อ : 7 กรกฎาคม 2553: อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ชุด ชื่อชุด ราคา ชีท ซอง วันแรก
จำหน่าย
วันตัดจ่าย
  อัลบั้มประจำปี 2552 600       8,28 ธ.ค 52
890 นักษัตรประจำปี (ขาล) (20 ดวง/แผ่น) 3   10 2 ม.ค 53 9,29 ธ.ค 52
891 สำมะโนประชากร (20 ดวง/แผ่น) 3   10 5 ม.ค 53
892 วันเด็กแห่งชาติ 2553 (20 ดวง/แผ่น) 3.3.3.3   22 9 ม.ค 53
562 แสตมป์ทั่วไป ร.9 (50 ดวง/แผ่น) 3     8 ม.ค 53
893 100 ปี ชาตกาลครูเอื้อสุนทรสนาน (20 ดวง/แผ่น) 3   10 21 ม.ค 53   30 ธ.ค 52
25531 แสตมป์ทั่วไป สติ๊กเกอร์ภาพข้อความ (20 ดวง/แผ่น)  เล่มเล็ก 180.- 3*6 25   28 ม.ค 53   13 ม.ค 53
894 ดอกกุหลาบ (10 ดวง/แผ่น) 5 14 12 5 ก.พ 53 17 ม.ค 53
896 เทพเจ้าฮก ลก ซิ่ว (10 ดวง/แผ่น) 5.5.5 24 25 8 ก.พ 53 3 ก.พ 53
895 งานแสดงตราไปรฯภาคพื้นเอเชีย 2553(ชุด 1) (10 ดวง/แผ่น) 5.5.5.5 28 30      25 ก.พ 53 5,25 ก.พ 53
897 งานกาชาด 2553 (20 ดวง/แผ่น) 3   10 30 มี.ค 53 26 ก.พ 53
899 วันอนุรักษ์มรดกไทย 2553 (20 ดวง/แผ่น) 3.3.3.3 19 22 2 เม.ย 53 19 มี.ค 53
875 200 ปี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ(ร.1) (10 ดวง/แผ่น)  3   10 6 เม.ย 53 1,26 เม.ย 53
  แสตมป์ทั่วไป หนุ่มไปรษณีย์ (ชุด 4) (20 ดวง/แผ่น) 3     30 มี.ค 53
900 ที่ระลึก 60 ปี ราชาภิเษกสมรส (4 ดวง/แผ่น) 15.15 60 40 28 เม.ย 53   8 เม.ย 53
901 ที่ระลึก 50 ปี การบินไทย (10 ดวง/แผ่น) 3.3.3.3 22 30 1 พ.ค 53  10 พ.ค 53
902 ที่ระลึก 60 ปี บรมราชาภิเษก (10 ดวง/แผ่น) 9   17 5 พ.ค 53
903 วันวิสาขบูชา (10 ดวง/แผ่น) 3 20 10 28 พ.ค 53 11,25พ.ค 53
920 50 ปี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) (10 ดวง/แผ่น) 3.3.3.3   30 1 มิ.ย 53  26 พ.ค 53
921 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) (20 ดวง/แผ่น) 3   10 9 มิ.ย 53    7 มิ.ย 53
905 ที่ระลึก 70 ปี อาคารไปรษณีย์กลาง (20 ดวง/แผ่น) 5.3.3   21 24 มิ.ย 53  8,21 มิ.ย 53
898 พระบิดาแห่งการค้าไทย(รัชกาลที่ 3) (10 ดวง/แผ่น) 3   10 21 ก.ค 53 22 มิ.ย 53
906 ตราประจำจังหวัด (ชุด 5) (10 ดวง/แผ่น) 3*10   102 23 ก.ค 53
907 วันสื่อสารแห่งชาติ (20 ดวง/แผ่น) 3   10 4 ส.ค 53
908 งานแสดงตราไปรฯภาคพื้นเอเชีย 2553(ชุด 2) (4 ดวง/แผ่น) 15.15.25.25 60 104 4 ส.ค 53
904 กล้วยไม้ (20 ดวง/แผ่น) 3.3.3.3 20 22 5 ส.ค 53
909 จินตนาการสืบสานวรรณกรรมไทย (20 ดวง/แผ่น) 3   10 7 ส.ค 53
910 ที่ระลึก 150 ปี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (ชุด 1) (10 ดวง/แผ่น) 3.3.3.3   22 10 ก.ย 53
911 ที่ระลึก 150 ปี โรงกษาปณ์ไทย  (10 ดวง/แผ่น),(คละแบบ) 5.5 20 18 17 ก.ย 53
912 ชุดวันเยาวชนแห่งชาติ (20 ดวง/แผ่น) 3   10 20 ก.ย 53
913 สัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย 2553 (10 ดวง/แผ่น) 3*6 40*2 22 5 ต.ค 53
914 ที่ระลึก 120 ปี กรมบัญชีกลาง (20 ดวง/แผ่น) 3   10 7 ต.ค 53
915 พระโพธิสัตว์กวนอิม (ชุด 2) (10 ดวง/แผ่น) 9 15 17 10 ต.ค 53
916 ที่ระลึก 100 ปี วันสวรรคตพระจุลจอมเกล้าฯ(ร.5) (10 ดวง/แผ่น) 9   17 15 ต.ค 53
917 ที่ระลึก 100 ปี วชิราวุธวิทยาลัย (20 ดวง/แผ่น) 3   10 11 พ.ย 53
918 ปีใหม่ 2554 (10 ดวง/แผ่น)          PP= 3.3.3.3 20 22 15 พ.ย 53
919 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (10 ดวง/แผ่น) 9   17 1 ธ.ค 53
วันตัดจ่าย หมายถึง วันที่ตัดจ่ายตราไปรษณียากร ให้แก่สมาชิกบัญชีเงินฝากเพื่อการสะสม ดังนั้น หากท่านต้องการ
ตราไปรษียากรชุดดังกล่าว กรุณาเพิ่มเงินเข้าบัญชีสมาชิกฯ ให้เพียงพอ ก่อน "วันตัดจ่าย" 10 วันทำการ

 

 

 
 
 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด Copyright © 2008-2009 www.postemart.com All Right Reserved.