:: ตราไปรษณียากร ปี 2553 ::

    สถานะเมื่อ : 27 กันยายน 2554
ชุด
ชื่อชุด
ราคา
ชีท
ซอง
แพค
วันแรก
จำหน่าย
วันตัดจ่าย
อัลบั้มประจำปี 2553
740
1 ก.พ 54
922 นักษัตรประจำปี (เถาะ)  (20 ดวง/แผ่น)
3
10
1 ม.ค 54
8,30 ธ.ค 53
923 วันเด็กแห่งชาติ 2554  (20 ดวง/แผ่น)
3.3.3.3
22
8 ม.ค 54
924 พืชผักสวนครัว  (20 ดวง/แผ่น)
3.3.3.3
22
15 ม.ค 54
22ธ.ค,10ม.ค 54
925 เทพเจ้าโป๊ยเซียน  (10 ดวง/แผ่น)
3*8
40
46
1 ก.พ 54
13,27 ม.ค 54
926 150 ปี ถนนเจริญกรุง  (10 ดวง/แผ่น)
3
10
5 ก.พ 54
927 สื่อแห่งความรัก  (คละแบบ 10 ดวง/แผ่น)
5.5
18
7 ก.พ 54
929 100 ปี ตึกยาวโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (20 ดวง/แผ่น)
3
10
8 มี.ค 54
20 ก.พ,7 มี.ค 54
930 100 ปี กรมศิลปากร  (20 ดวง/แผ่น)
3
10
27 มี.ค 54
8,23 มี.ค 54
933 วันอนุรักษ์มรดกไทย 2554  (20 ดวง/แผ่น)
3.3.3.3
20
22
2 เม.ย 54
931 งานกาชาด 2554  (20 ดวง/แผ่น)
3
10
30 มี.ค 54
31 มี.ค,18 เม.ย 54
934 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-ลาว  (คละแบบ 16 ดวง/แผ่น)
3.3.3.3
22
22 เม.ย 54
  29 มี.ค 54
935 100 ปี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (10 ดวง/แผ่น)
3.3.3.3
22
20 เม.ย 54
 19 เม.ย 54
936 111 ปี ปรีดี พนมยงค์  (คละแบบ 20 ดวง/แผ่น)
3.3
14
11 พ.ค 54
 21 เม.ย 54  6 พ.ค 54
937 100 ปี ท่านปัญญานันทภิกขุ  (10 ดวง/แผ่น)
3.3.3.3
22
11 พ.ค 54
แสตมป์ทั่วไป หนุ่มไปรษณีย์ (ชุด 5)  (20 ดวง/แผ่น) เล่มเล็ก  30.-
3
 
10 พ.ค 54
938 วันวิสาขบูชา 2554  (10 ดวง/แผ่น)
3
10
10
17 พ.ค 54
21 เม.ย,10 พ.ค 54
941 ชุดกล้วยไม้ 2554   (10 ดวง/แผ่น)
3.3.3.3
20
22
 
2  มิ.ย 54
11,26  พ.ค 54
942 120 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ  (20 ดวง/แผ่น)
3
10
23 มิ.ย 54
5,15 มิ.ย 54
943 100 ปี ลูกเสือไทย  (10 ดวง/แผ่น)
3
10
1 ก.ค 54
24 มิ.ย,4 ก.ค 54
939 500 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-โปรตุเกส  (คละ 10 ดวง/แผ่น/2 แผ่น)
3.3.3.3
22
150
20 ก.ค 54
4,15 ก.ค 54
944 ตราประจำจังหวัด (ชุด 6)  (คละแบบ 10 ดวง/แผ่น)
3*10
102
20 ก.ค 54
945 ชุดอักษรภาษาไทย (คละแบบ 44 ดวง/แผ่น มี 2 แผ่น)  มี 11 ซอง
1*44
145
99
29 ก.ค 54
7,15 ก.ค 54
946 วันสื่อสารแห่งชาติ 2554  (20 ดวง/แผ่น)
3
10
4 ส.ค 54
20 ก.ค 54 
4 ส.ค 54
947 ที่ระลึกงานแสดงตราไปรษณียากรแห่งชาติ 2554  (20 ดวง/แผ่น) ลิเก
5.5.5.5
30
30
150
4 ส.ค 54
950 ชุดสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย  (10 ดวง/แผ่น)
3
10
9 ส.ค 54
949 งานแสดงตราไปรษณียากรโลก ไทยแลนด์ 2556(ชุด 1) (10 ดวง/แผ่น)  ยกเลิก
3*6
5 ส.ค 54
ยกเลิก
951 ที่ระลึก 150 ปี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (ชุด 2) (คละแบบ 4 ดวง/แผ่น)
3.3.3.3
22
10 ก.ย 54
16 ส.ค ,14 ก.ย 54
952 สัตว์ป่า (ชุด 7)  (10 ดวง/แผ่น)
3.3.3.3
20
22
26 ก.ย 54
7,15 ก.ย 54
953 สัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย 2554 (10 ดวง/แผ่น)
3.3.3.3
20
22
4 ต.ค 54
22 ก.ย 54
954 พระพุทธเจ้าสามพระองค์ (20 ดวง/แผ่น)  (เลื่อน)
3.3.3
15
17
4 ต.ค 54
เลื่อน
928 พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย (20 ดวง/แผ่น)
3
10
21 ต.ค 54
932 สามทศวรรษโครงการพัฒนาเด็กฯ  (10 ดวง/แผ่น)
3
10
21 ต.ค 54
959 ที่ระลึก 111 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (20 ดวง/แผ่น)
3
10
21 ต.ค 54
955 ชุดประเพณีไทย  (10 ดวง/แผ่น)
3.3.3.3
22
22
10 พ.ย 54
956 ชุดพระเบญจภาคีเหรียญคณาจารย์ (10 ดวง/แผ่น)
9.9.9.9.9
60
60
11 พ.ย 54
957 ชุดปีใหม่ 2555  (10 ดวง/แผ่น)
3.3.3.3
22
22
15 พ.ย 54
940 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ชุด 1) (6 ดวง/แผ่น)  3 ซอง
5*7
70
60
5 ธ.ค 54
948 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ชุด 2) (คละแบบ 7 ดวง/แผ่น) 3 ซอง
5*7
60
5 ธ.ค 54
958 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ชุด 3) (4 ดวง/แผ่น)
100
120
5 ธ.ค 54
  ชีทพิเศษประเพณีไทย 2554 งาน CHINA 2011   25       1 ธ.ค 54
954 ที่ระลึก 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-ปากีสถาน (10 ดวง/แผ่น) 3   10   13 ธ.ค 54 8 ธ.ค 54
  แสตมป์ทั่วไป ดอกบัว  ( 20 ดวง/แผ่น)  3       7 พ.ย 54 8 ก.พ 55
วันตัดจ่าย หมายถึง วันที่ตัดจ่ายตราไปรษณียากร ให้แก่สมาชิกบัญชีเงินฝากเพื่อการสะสม ดังนั้น หากท่านต้องการ
ตราไปรษียากรชุดดังกล่าว กรุณาเพิ่มเงินเข้าบัญชีสมาชิกฯ ให้เพียงพอ ก่อน "วันตัดจ่าย" 10 วันทำการ

 

 

 
 
 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด Copyright © 2008-2009 www.postemart.com All Right Reserved.