:: ตราไปรษณียากร ปี 2555 ::

    สถานะเมื่อ : 15 สิงหาคม 2555
ชุด
ชื่อชุด
ราคา
ชีท
ซอง
แพค
วันแรก
จำหน่าย
วันตัดจ่าย
  อัลบั้มประจำปี 2554 990         28 เม.ย ,14 พ.ค 55
960 นักษัตรประจำปี(มะโรง) (20 ดวง/แผ่น) 3   10   1 ม.ค 55 17 ธ.ค 54 ,17 ก.พ 55
961 120 ปี พระบรมราชชนก (20 ดวง/แผ่น) 3   10   1 ม.ค 55 27 ธ.ค 54,8 ก.พ 55
962 พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน (10 ดวง/แผ่น) 3   10   16 ม.ค 55 8 ม.ค 55
963 วันเด็กแห่งชาติ 2555  (20 ดวง/แผ่น) 3.3.3.3   22   14 ม.ค 55 9 ก.พ 55
964 เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย (10 ดวง/แผ่น) 3.3 15 14   23 ม.ค 55 19 ม.ค 55
965 750 ปีเมืองเชียงราย (10 ดวง/แผ่น) 3   10   26 ม.ค 55 9 ก.พ 55
966 สื่อแห่งความรัก (คละแบบ 10 ดวง/แผ่น มี 2 แผ่น)  มี 2 ซอง 5.5.5.5   37   7 ก.พ 55 2 ก.พ 55
967 80 ปี กรมสรรพสามิต (20 ดวง/แผ่น) 3   10   17 ก.พ 55 1 มี.ค 55
968 งานกาชาด 2555 (20 ดวง/แผ่น) 3   10    30  มี.ค 55 2,28 มี.ค 55
969 100 ปี กระทรวงคมนาคม  (20 ดวง/แผ่น) 3.3.3.3   22   1 เม.ย 55
970 50 ปี APPU  (20 ดวง/แผ่น) 3   10   1 เม.ย 55
971 99 ปี ธนาคารออมสิน (10 ดวง/แผ่น) 3.3.3.3   22   1เม.ย 55 14 มี.ค 55
972 วันอนุรักษ์มรดกไทย 2555  (คละแบบ 10 ดวง/แผ่น) มี 2 แผ่น 3.3.3.3 20 22   2 เม.ย 55 11 เม.ย 55
973 100 ปี การบินของพุพการีทหารอากาศ (ชุด 1) (คละแบบ 8 ดวง/แผ่น) 3*8   45   9 เม.ย 55  
974 พระเบญจพุทธวารี  (10 ดวง/แผ่น) 5*5 40 36   5 พ.ค 55 23 เม.ย,14 พ.ค 55
976 การประชุมโรตารี่สากล 2555  (20 ดวง/แผ่น) 3   10   6 พ.ค 55
975 วันฉัตรมงคลรำลึก  (10 ดวง/แผ่น)  เลื่อน 3 20 13   5 พ.ค 55 เลื่อน
978 วันวิสาขบูชา 2555  (10 ดวง/แผ่น) 3 10 10   2 มิ.ย 55 15 พ.ค,6 มิ.ย 55
  ชีทพิเศษ วันเด็ก 2555 (INDONESIA 2012)   30     18 มิ.ย 55 5 มิ.ย,1 ส.ค 55
  แสตมป์ทั่วไปทะเล (ชุด 2)  (คละแบบ 10 ดวง/แผ่น) 15*10       5 ก.ค 55
977 ตราประจำจังหวัด ชุด 7  (คละแบบ 10 ดวง/แผ่น) 3*10   102   28 มิ.ย 55 12 มิ.ย,2 ก.ค 55
979 80 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี  (20 ดวง/แผ่น) 3   10   28 มิ.ย 55
980 100 ปี การบินของพุพการีทหารอากาศ (ชุด 2) (คละแบบ 8 ดวง/แผ่น) 3*8   45   2 ก.ค 55 20 มิ.ย,2 ก.ค 55
981 150 ปี เมืองระนอง  (20 ดวง/แผ่น) 3   10   21 ก.ค 55 2 ก.ค,6 ส.ค 55
982 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร  (10 ดวง/แผ่น) 9   17   28 ก.ค 55 12 ก.ค,6 ส.ค 55
983 วันสื่อสารแห่งชาติ 2555 (20 ดวง/แผ่น) 3   10   4 ส.ค 55
984 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  (คละแบบ 9 ดวง/แผ่น) 5*8,40 66 112   12 ส.ค 55 28 ก.ค,ส.ค 55
985 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์  เลื่อน  (20 ดวง/แผ่น) 3   10   20 ส.ค 55 เลื่อน
986 150 ปี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (ชุด 3)  (คละแบบ 4 ดวง/แผ่น) 3.3.3.3   22   10 ก.ย 55 15 ส.ค 55
987 115 ปี ร.5 ทรงเยือนออสเตรีย (คละแบบ 2 ดวง/แผ่น) 5.15   35   20 ก.ย 55  
988 สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (10 ดวง/แผ่น) 5   13   3 ต.ค 55  
989 สัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย 2555 (20 ดวง/แผ่น) 3.3.3.3 20 22   8 ต.ค 55  
949 งานแสดงตราไปรษณียากรโลก THAILAND 2013 (ชุด 1) (10 ดวง/แผ่น) 5*8 60 75   3 ต.ค 55  
990 ปีใหม่ 2556  (10 ดวง/แผ่น) 3.3.3.3 22 22   15 พ.ย 55  
991 150 ปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (10 ดวง/แผ่น) 3.3.3.3 22 22   1 ธ.ค 55  
992 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(คละแบบ10 ดวง/แผ่น) 3*10   53   5 ธ.ค 55
  แสตมป์ทั่วไป หนุ่มไปรษณีย์ (ชุด 6) (20 ดวง/แผ่น) 3          
  แสตมป์ทั่วไป ดอกไม้ฤดูหนาว  (คละแบบ 10 ดวง/แผ่น) 3*10          
  แสตมป์ทั่วไป อุทยานแห่งชาติ (คละแบบ 10 ดวง/แผ่น) 3*10          
หมายเหตุ - ชุด 984 มีชีท 2 แผ่น ซอง 3 ซอง
- สถานะเมื่อ : 15 สิงหาคม 2555: อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาค'ต
  -วันตัดจ่าย หมายถึง วันที่ตัดจ่ายตราไปรษณียากร ให้แก่สมาชิกบัญชีเงินฝากเพื่อการสะสม ดังนั้น หากท่านต้องการ
 ตราไปรษียากรชุดดังกล่าว กรุณาเพิ่มเงินเข้าบัญชีสมาชิกฯ ให้เพียงพอ อย่างน้อย "วันตัดจ่าย" 10 วันทำการ
วันตัดจ่าย หมายถึง วันที่ตัดจ่ายตราไปรษณียากร ให้แก่สมาชิกบัญชีเงินฝากเพื่อการสะสม ดังนั้น หากท่านต้องการ
ตราไปรษียากรชุดดังกล่าว กรุณาเพิ่มเงินเข้าบัญชีสมาชิกฯ ให้เพียงพอ ก่อน "วันตัดจ่าย" 10 วันทำการ
 

 

 

 
 
 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด Copyright © 2008-2009 www.postemart.com All Right Reserved.