:: ตราไปรษณียากร ปี 2556 ::

    สถานะเมื่อ : 6 มีนาคม 2556
ชุด ชื่อชุด ราคา ชีท ซอง  วันแรก
จำหน่าย
ดวง/แผ่น วันตัดจ่าย
  อัลบั้มประจำปี 2555 ราคาลด 10%= 945 1,050        

25 ธ.ค 55 ,9 ,
18 ม.ค 56

995 นักษัตรประจำปี(มะเส็ง) 3   10 1 ม.ค 56 20 8 ธ.ค 55, 
25 ม.ค 56
996 วันเด็กแห่งชาติ  2556 5   13 12 ม.ค 56 5 28 ธ.ค 55, 
30 ม.ค 56
997 เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย(เทศกาลตรุษจีน) 5.5.5 30 24 7 ก.พ 56 10 23 ม.ค 56
998 สื่อแห่งความรัก 5.5   18 7 ก.พ 56 10 คละแบบ 14 ก.พ 56
1000 งานแสดงตราไปรษณียากรโลก   THAILAND 2013
(ชุด 2)
5*8 72 65 22 มี.ค 56 8 คละแบบ 4, 6 มี.ค
3 เม.ย 56
1002 100 ปี ธนาคารออมสิน  3.3.3.3   22 1 เม.ย 56 20 14 มี.ค
3 เม.ย 56
1001 งานกาชาด  2556 3   10 29 มี.ค 56 10 21 มี.ค
4 เม.ย 56
1003 วันอนุรักษ์มรดกไทย  2556  (2 ซอง) 3*8 20 45 2 เม.ย 56 16 คละแบบ 21 มี.ค
4 เม.ย 56
1004 กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก  5 20 12 23 เม.ย 56 10 5 , 9 เม.ย ,
29 พ.ค 56
1006 วันวิสาขบูชา 2556 3   10 24 พ.ค 56 10 8 พ.ค ,
12 มิ.ย 56
1007 100 ปี แห่งวิศวกรรมไทย 5.5.5   24 1 มิ.ย 56 10 21 พ.ค ,
14 มิ.ย 56
1008 111 ปี กรมชลประทาน 3   10 13 มิ.ย 56 20 30 พ.ค ,
18 มิ.ย 56
1009 120 ปี วิกฤตการณ์ ร.ศ.112 5 16 12 13 ก.ค 56 10 20 มิ.ย ,
31 ส.ค 56
1010 นกกลางคืน 5.5.5.5 35 31 29 ก.ค 56 10 8,9 ก.ค ,
31 ส.ค 56
1011 งานแสดงตราไปรษณียากรโลก THAILAND 2013
(ชุด 3)
5*8 80 65 2 ส.ค 56 8 คละแบบ 17 ก.ค ,
31 ส.ค 56
1012 วันสื่อสารแห่งชาติ 2556 9   17 4 ส.ค 56 10 17 ก.ค ,
31 ส.ค 56
1013 130 ปี ไปรษณีย์ไทย 5   13 4 ส.ค 56 10 17 ก.ค ,
31 ส.ค 56
1014 ที่ทำการไปรษณีย์กลาง 5.5.5 16 24 4 ส.ค 56 10 17 ก.ค ,
31 ส.ค 56
999 อัคราภิรักษศิลปิน (ชุด 1) 3*6   35 12 ส.ค 56 6 คละแบบ  
1016 10 ปี บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด 10   18 14 ส.ค 56 4 1,31 ส.ค 56
  แสตมป์ทั่วไป กราฟิก ดอกไม้ 3*16       50 21 ส.ค 56
  แสตมป์ทั่วไป ธงชาติรูปแบบใหม่ 3.15       20,10 31 ส.ค 56
1017 60 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 3   10 24 ก.ย 56 20 31 ส.ค ,
15 ต.ค 56
1018 ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราชฯ
(ชุด 2)
5.5.5.5 30 31 3 ต.ค 56 10 15 ก.ย,
15 ต.ค 56
1020 สัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย 2556 3.3.3.3 23 22 7 ต.ค 56 10 15 ก.ย,
15 ต.ค 56
1026 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร 3.3   14 12 ต.ค 56 10 25 ก.ย 56
1019 100 ปี การขนานนามสกุลคนไทย 3   10 14 ต.ค 56 4 25 ก.ย 56
1021 40 ปี 14 ตุลาคม 2516 5   13 14 ต.ค 56 10 25 ก.ย 56
1022 120 ปี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ 3   10 8 พ.ย 56 10 16 ต.ค 56
1005 150 ปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ 3   10 11 พ.ย. 56 10 16 ต.ค 56
1023 ปีใหม่ 2557 (มี 2 ซอง) 3*10   52 15 พ.ย 56   28 ต.ค 56
1024 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 9   17 5 ธ.ค 56 10 22 พ.ย 56
1027 มะลิเฉลิมนรินทร์ 3   10 5 ธ.ค 56 10 22 พ.ย 56
1025 100 ปี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) 3   10 8 ธ.ค 56 20 20 พ.ย 56
1015 ดิจิตอลทีวี 3   1 11 ธ.ค 56 20  
   หมายเหตุ โครงการอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ตัดเงิน 8/1/56   ชุด 996 ทั้ง แสตมป์,ซอง
ชุด 1000   ชีทมีทั้งหมด 4 แผ่น ละ 2 ดวง
ชุด 1011  ชีทมี 4 แผ่น, ซองมี 2 ซอง
ชุด 999  ซองมี 2 ซอง
 
   วันตัดจ่าย หมายถึง วันที่ตัดจ่ายตราไปรษณียากร ให้แก่สมาชิกบัญชีเงินฝากเพื่อการสะสม ดังนั้น หากท่านต้องการ
    ตราไปรษียากรชุดดังกล่าว กรุณาเพิ่มเงินเข้าบัญชีสมาชิกฯ ให้เพียงพอ ก่อน "วันตัดจ่าย" 10 วันทำการ
 

 

 

 
 
 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด Copyright © 2008-2009 www.postemart.com All Right Reserved.