:: ตราไปรษณียากร ปี 2557 ::
  
ชุด ชื่อชุด ราคา ชีท ซอง  แพค บล๊อก4 วันแรกจำหน่าย ดวง/แผ่น วันตัดจ่าย
  อัลบั้มประจำปี 2556   ราคาลด 10%=  855 950             3,17 ธ.ค 56,11 ม.ค,5 ก.พ 57
1028 นักษัตรประจำปี (มะเมีย) 3 30 10     1 ม.ค. 57 20 18 ธ.ค 56
1030 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3   10   12 1 ม.ค. 57 10 27 ม.ค 57
1029 วันเด็กแห่งชาติ 2557 3.3.3.3.3   25     11 ม.ค. 57 คละแบบ 10 21 ธ.ค 56
1031 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3   10   12 15 ม.ค 57 10 27 ม.ค 57
1032 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3   10   12 25 ม.ค 57 10 7,8,27 ม.ค 57
1033 พระสังกัจจายน์ (เทศกาลตรุษจีน) 5   13 57   24 ม.ค 57 10
1034 สื่อแห่งความรัก          5 ชุด/แผ่น 5.5   18     7 ก.พ. 57 คละแบบ 10 12 ม.ค,23 ก.พ 57
1035 75 ปี สวนสัตว์ไทยและ 60 ปี องค์การสวนสัตว์ 3   10   12 15 ก.พ 57 10 28 ม.ค 57
1036 125 ปี โรงเรียนการไปรษณีย์ 3   10     22 ก.พ. 57 10 29 ม.ค 57
1037 งานกาชาด 2557          (งด) 3   10     28 มี.ค. 57 10 งด
1038 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ บรมราชินีนาถ 3   10     1 เม.ย 57 10 28 มี.ค, 8 พ.ค 57
1039 วันอนุรักษ์มรดกไทย 2557        มี 2 ซอง 3*8 13 45     2 เม.ย. 57 คละแบบ 16 21 มี.ค 57
1040 20 ปี สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3.3   14     5 เม.ย. 57 คละแบบ 10 8 พ.ค 57
1041 75 ปี โรงงานยาสูบไทย 3   10   12 19 เม.ย.57 10 2 เม.ย, 8 พ.ค 57
1042 วันสำคัญทางพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) 2557 3   10     13 พ.ค. 57 10 4 มี.ค, 19 พ.ค 57
1043 100 ปีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 3   10   12 30 พ.ค. 57 10 20 พ.ค 57
1044 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย - อิสราเอล 3   35 60   5 มิ.ย57 10 9 มิ.ย 57
1045 100 ปี ท่าอากาศยานดอนเมือง 3.3.3.3   22   12 1 ก.ค 57 10 28 มิ.ย,8 ก.ค 57
1047 สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 5.5.5.5 35 31     10 ก.ค 57 10 25 มิ.ย, 8 ก.ค 57
1048 วันสื่อสารแห่งชาติ 2557 3   10   12 4 ส.ค. 57 10 16 ก.ค, 27 ส.ค 57
1049 350 ปี ความสัมพันธ์ไทย - วาติกัน 5   13     15 ส.ค 57 10 24 ก.ค, 27 ส.ค 57
1050 100 ปี การประปาไทย 3   10   12 15 ส.ค 57 10
1051 วันไปรษณีย์โลก 3   10     9 ต.ค 57 10 9 ก.ย, 22 ต.ค 57
1037 50 ปี การกีฬาแห่งประเทศไทย 3   10   12 17 ต.ค 57 10 16 ก.ย, 22 ต.ค 57
1052 ความร่วมมือไทย - มาเก๊า  (คละแบบ : เต็มแผ่น 5 ชุด) 3.3   14     1 พ.ย 57 คละแบบ  13 ต.ค, 18 พ.ย 57
1053 ปีใหม่ 2558   (ชุด 1)                3.3.3.3.3   25     14 พ.ย 57 10 22 ต.ค, 2 ธ.ค 57
1054 ปีใหม่ 2558   (ชุด 2)                15.15.15   56     14 พ.ย 57 10
1055 เรือหลวง (ชุด 2) 5.5.5.5 15 31     20 พ.ย 57 10 8 พ.ย, 2 ธ.ค 57
1057 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 3   10   12 1 ธ.ค 57 10 18 พ.ย, 11 ธ.ค 57
1056 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5   13   20 5 ธ.ค 57 10
1046 หลวงปู่ทวด 9 15 17     15 ธ.ค 57 20 3, 22 ธ.ค 57
   หมายเหตุ โครงการอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
   วันตัดจ่าย หมายถึง วันที่ตัดจ่ายตราไปรษณียากร ให้แก่สมาชิกบัญชีเงินฝากเพื่อการสะสม ดังนั้น หากท่านต้องการ
    ตราไปรษียากรชุดดังกล่าว กรุณาเพิ่มเงินเข้าบัญชีสมาชิกฯ ให้เพียงพอ ก่อน "วันตัดจ่าย" 10 วันทำการ
 

 

 

 
 
 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด Copyright © 2008-2009 www.postemart.com All Right Reserved.