:: ตราไปรษณียากร ปี 2558 ::
ชุด ชื่อชุด ราคา ชีท ซอง 

อัลบั้มชีท

แพค

บล๊อก4

วันแรกจำหน่าย

ดวง/แผ่น

วันตัดจ่าย
  อัลบั้มประจำปี 2557  ราคาลด 10% = 710 790               24 ธ.ค 57, 17 ม.ค , 2 ก.พ 58
1058 นักษัตรประจำปี (มะแม) 3   10       1 ม.ค. 58 10 11 ธ.ค 57, 21 ม.ค 58
1059 วันเด็กแห่งชาติ 2558  (คละแบบ 2 ชุด) 3x5   25       10 ม.ค. 58 คละแบบ 22 ธ.ค 57, 21 ม.ค 58
1060 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3   10     42 2 ก.พ. 58 10 8 ม.ค 58, 25 ก.พ 58
1061 สื่อแห่งความรัก 5   13     70 9 ก.พ. 58 10 24 ม.ค, 21 ก.พ 58
1062 เทศกาลตรุษจีน  (คละแบบ 10 ดวง/แผ่น) 5,5   18       9 ก.พ. 58 คละแบบ  
1063 งานกาชาด 2558 3   10       30 มี.ค. 58 10 23 มี.ค 58
1064 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  5 15 13     70 2 เม.ย. 58 10 23 มี.ค 58
  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558                 23 มี.ค 58
1065 วันอนุรักษ์มรดกไทย 2558     (คละแบบ 2 ชุด)   มี 2 ซอง 3x8 13 45       2 เม.ย. 58 คละแบบ 13 ,17 มี.ค 58
1066 200 ปี เมืองปทุมธานี 3   10       3 เม.ย. 58 10 13 ,17 มี.ค 58
1067 เทศกาลสงกรานต์ 3x4 23 22       7 เม.ย 58 10 23 มี.ค 58
1068 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เกาหลีเหนือ(5 ชุด/แผ่น) 3x2   14       8 พ.ค. 58 คละแบบ  
1069 150 ปี การก่อตั้งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ(ITU) 3   10       17 พ.ค. 58 10  
1072 100 ปี ชาตกาลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก 3   10       7 มิ.ย. 58 10  
1073 ความร่วมมือไทย - มาเลเซีย 3x4 23 22       8 มิ.ย. 58    
1070 100 ปี กรมสรรพากร 3x4   22       ก.ค 58 10  
1075 เลขไทย (วันภาษาไทยแห่งชาติ) 3X10   51       29 ก.ค. 58 คละแบบ  
1076 งานแสดงตราไปรษณียากรแห่งชาติ 2558 3x4 23 22       3 ส.ค. 58 10  
  วันสิ่อสารแห่งชาติ 2558 3           4 ส.ค. 58    
1078 120 ปี กรมยุทธศึกษาทหารบก 3   10       8 ส.ค. 58 10  
1079 ประชาคมอาเซียน 15   24       8  ส.ค. 58 10  
1080 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - สิงค์โปร์ 3x2   14       18 ก.ย. 58 10  
1081 100 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 3   10       20 ก.ย. 58 10  
1082 การประชุมทันตแพทย์โลก (FDI 2015) 3   10       29 ก.ย. 58 10  
  วันไปรษณีย์โลก -           9 ต.ค. 58    
  130 ปี ชาตกาลพระมงคลเทพมุณี (สด จันทสโร) 3           10 ต.ค. 58    
  100 ปี การสถาปนากรมราชทัณฑ์ 3           13 ต.ค. 58    
  ปีใหม่ 2559 ชุด 1 3 3 3 3           15 พ.ย. 58     
  ปีใหม่ 2559 ชุด 2 15 15 15           15 พ.ย. 58     
  60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ศรีลังกา 3           20 พ.ย.58    
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 5 5 5           5 ธ.ค. 58    
   หมายเหตุ โครงการอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
   วันตัดจ่าย หมายถึง วันที่ตัดจ่ายตราไปรษณียากร ให้แก่สมาชิกบัญชีเงินฝากเพื่อการสะสม ดังนั้น หากท่านต้องการ
    ตราไปรษียากรชุดดังกล่าว กรุณาเพิ่มเงินเข้าบัญชีสมาชิกฯ ให้เพียงพอ ก่อน "วันตัดจ่าย" 10 วันทำการ
 

 

 

 
 
 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด Copyright © 2008-2009 www.postemart.com All Right Reserved.