:: ตราไปรษณียากร ปี 2559 ::
ชุด ชื่อชุด ราคา ชีท ซอง 

อัลบั้มชีท

แพค

บล๊อก4

วันแรกจำหน่าย

ดวง/แผ่น

วันตัดจ่าย
22 มี.ค. 59,
18 พ.ค.59
  อัลบั้มประจำปี 2558                        ราคาลด 10% = 799 890               12 ,30 ม.ค 59
1091 นักษัตรประจำปี (วอก) 3   11       1 ม.ค. 59 10 15 ธ.ค 58,
15 ก.พ 59
1092 วันเด็กแห่งชาติ 2559 3x10   53       9 ม.ค. 59 คละแบบ

21 ธ.ค 58,
15 ก.พ 59

1094 50 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 3   11     42 1 ก.พ. 59 10 11 ม.ค 59,
8 มี.ค.59
1095 เทศกาลตรุษจีน 5   14       4 ก.พ. 59 10 19 ม.ค 59,
8 มี.ค.59
1096 สื่อแห่งความรัก 5   14       8 ก.พ. 59 10 19 ม.ค 59,
8 มี.ค.59
1081 100 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 3   11     42 18 ก.พ 59 10 3 ก.พ 59,
1 เม.ย.59
1098 100 ปี สหกรณ์ไทย 3   11     42 26 ก.พ 59 10 16 ก.พ 59,
1 เม.ย.59
1099 60 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา 3   11     42 1 มี.ค 59 10 16 ก.พ 59,
1 เม.ย.59
1097 84 ปี รร.ฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์(ม.ราชภัฏวไลฯ) 3   11     42 8 มี.ค 59 10 24 ก.พ 59,
29 เม.ย.59
1089 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 3x4   23     132 9 มี.ค. 59 10 24 ก.พ 59,
29 เม.ย.59
1093 100 ปี พระที่นั่งอนันตสมาคม 5   14     70 14 มี.ค 59 10 24 ก.พ 59,
29 เม.ย.59
1100 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3   11     42 26 มี.ค. 59 10 11 มี.ค. 59,
29 เม.ย.59
1101 กาชาด 2559 3   11       30 มี.ค. 59 10 22 มี.ค. 59,
18 พ.ค.59
1103 อนุรักษ์มรดกไทย 2559 3x4 25 23       2 เม.ย. 59 10
1104 เทศกาลสงกรานต์ 2559 5x8   65       7 เม.ย. 59 คละแบบ 22 มี.ค. 59,
18 พ.ค.59
1105 720 ปี เชียงใหม่ 3   11     42 7 เม.ย. 59 10 22 มี.ค. 59,
18 พ.ค.59
1102 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (WIPO) 5   14       3 พ.ค. 59 10 20 เม.ย. 59,
31 พ.ค.59
1106 ความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย 3x2   15       5 พ.ค. 59 คละแบบ 20 เม.ย. 59,
31 พ.ค.59
1107 วิสาขบูชา 3x4 25 23       20 พ.ค. 59 10 4 พ.ค.59,
2 มิ.ย.59
  สมุดเล่มเล็ก (Trendy stamp(Euro Goals)
15 ดวง 45 บาท
                1 มิ.ย. 59
1108 100 ปี สถานีรถไฟกรุงเทพ (รถไฟหัวลำโพง) 3x4 25 23     132 25 มิ.ย. 59 10 2 มิ.ย. 59
16 ส.ค.59
1118 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
(2 แผ่น 10 ดวง)
5x4 35 32     87 28 ก.ค.59 คละแบบ 1 ก.ค. 59
1 ก.ย.59
1109 วันสื่อสาร 2559 3   11       4 ส.ค. 59 10 1 ก.ค. 59
1 ก.ย.59
1110 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม 3x2   15       5 ส.ค. 59   1 ก.ค. 59
1 ก.ย.59
1119 งานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิก
ครั้งที่ 32
5   14     70 10 ส.ค.59 10 21 ก.ค. 59
1 ก.ย.59
1111 มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
100   117       12 ส.ค. 59 4 21 ก.ค. 59
1 ก.ย.59
1117 100 ปี วิจัยข้าว 3   11     42 16 ส.ค 59 10 21 ก.ค. 59
1 ก.ย.59
1112 วันไปรษณีย์โลก 2559 3x2   15       3 ต.ค. 59 คละแบบ  
1113 ปีใหม่ 2560 ชุด 1 3x4   23       15 พ.ย. 59 10  
1114 ปีใหม่ 2560 ชุด 2 15x2   41       15 พ.ย. 59 10  
1116 หลวงปู่ทิม 9   18       1 ธ.ค. 59 20  
1115 งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ชุด 1 3x10   53       5 ธ.ค. 59 คละแบบ  
   หมายเหตุ โครงการอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
   วันตัดจ่าย หมายถึง วันที่ตัดจ่ายตราไปรษณียากร ให้แก่สมาชิกบัญชีเงินฝากเพื่อการสะสม ดังนั้น หากท่านต้องการ
    ตราไปรษียากรชุดดังกล่าว กรุณาเพิ่มเงินเข้าบัญชีสมาชิกฯ ให้เพียงพอ ก่อน "วันตัดจ่าย" 10 วันทำการ
 

 

 

 
 
 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด Copyright © 2008-2009 www.postemart.com All Right Reserved.