:: แจ้งการโอนเงิน ::


หมายเลขใบสั่งซื้อสินค้า
ชื่อธนาคาร
จำนวนเงิน
หลักฐานการชำระเงิน
 
หมายเหตุ

1. หากท่านชำระเงิน โดยการโอนเข้าบัญชีแบบปกติ
     - โปรดแนบไฟล์ภาพหลักฐานการโอนเงิน (pay-in-slip)
     - หรือผ่านทางโทรสาร (Fax) 0-2573-4494
       ภายใน 3 วัน หลังจากวันที่ทำการสั่งซื้อ

2. หากท่านชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment
   ธนาคารจะรายงานการชำระเงินให้ไปรษณีย์ไทยทราบในวันทำการถัดไป
   ดังนั้น ท่านไม่จำเป็นต้องส่งหลักฐานการชำระเงินให้ไปรษณีย์ไทยทราบอีก


 

 

 

 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด Copyright © 2008-2009 www.postemart.com All Right Reserved.