กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาไทย
ชื่อ :
นามสกุล :
เพศ :
ชาย หญิง
ที่อยู่ :
 
จังหวัด :
เขต/อำเภอ :
รหัสไปรษณีย์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อประเทศ :
อีเมล์ :
วัน/เดือน/ ปีเกิด :
พ.ศ.
  * ปีพ.ศ. ต้องกรอกตัวเลขตั้งแต่ 2400 ขึ้นไป
หมายเลขบัตรประชาชน :
** หากท่านเป็นสมาชิกบัญชีเงินฝากตราไปรฯเพื่อการสะสม
หมายเลขสมาชิกแสตมป์ไทย :
   
ชื่อผู้ใช้ / Login Name :
รหัสผ่าน :
ยืนยันรหัสผ่าน :
   
 
กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีสัญลักษณ์นี้
วีธีกรอกข้อมูล  รหัสผ่าน : ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขรวมกันไม่ต่ำกว่า 5 ตัวอักษร
 ชื่อ : หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามบริษัท กรุณาระบุชื่อบริษัทต่อท้าย
       เช่น สมชาย_บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  ชื่อผู้ใช้ (Login Name) : ต้องไม่ซ้ำ กับผู้ใช้รายอื่น
  ปี พ.ศ. : ต้องกรอกตัวเลขตั้งแต่ 2400 ขึ้นไป
การลงทะเบียน
(Register)
 เป็นการลงทะเบียนเพื่อสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ และอำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อครั้งต่อๆไป
 ดังนั้น หากท่านเป็นสมาชิกแสตมป์ไทย และต้องการสั่งซื้อสินค้า โปรดลงทะเบียนเว็บไซต์ใหม่
 หากลืมรหัสผ่าน Click ระบบจะส่ง ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ไปยัง email ของท่าน
ข้อแนะนำ  โปรดลงทะเบียนเว็บไซต์ (Register) และทำรายการสั่งซื้อสินค้า
 ผ่าน internet explorer (Browser) และคอมพิวเตอร์ (PC)
ติดต่อสอบถาม   ส่วนบริการลูกค้า ฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร
  โทรศัพท์ 0-2573-5480, 0-2573-5463
  Email : cs_stamp@thailandpost.com

 

 

 
 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด Copyright © 2008-2009 www.postemart.com All Right Reserved.