หมายเลขใบสั่งซื้อสินค้า

หมายเหตุ สำหรับตรวจสอบใบสั่งซื้อสินค้า ที่ขึ้นต้นด้วย SO เท่านั้น

หากใบสั่งซื้อท่านขึ้นต้นด้วย PO โปรด Click